Hoofdafbeelding van Mijn kind is een (online) pestkop!

Mijn kind is een (online) pestkop! Mijn kind is een (online) pestkop!

Mijn kind is een (online) pestkop

Ontdekken dat je kind zelf één van de pestkoppen is, is niet gemakkelijk. Pesterijen vinden vaak buiten het zicht van de ouders plaats, waardoor je niets door hoeft te hebben.

Er zijn echter wel signalen die je bij je kind kunt herkennen en kunnen duiden op pesterijen:

  • Omgang met anderen kinderen (bazig, wil populair zijn, andere kinderen zijn angstig)
  • Omringt zich met meelopers die zorgen voor aanzien
  • Reageert vaak agressief en impulsief

Waarom

De oorsprong van pestgedrag kan verschillend zijn. De meest voorkomende oorzaken zijn:

  • Wraak (naar aanleiding van zelf gepest te worden)
  • Laag zelfbeeld / onzekerheid, meelopen, positiebepaling
  • Uiting van ingrijpende gebeurtenissen of situaties
  • Minder inlevingsvermogen, minder verantwoording voor eigen daden
  • Gemis van verbondenheid met andere kinderen

online pesten

En nu?

Om te achterhalen of je vermoeden juist is, kun je het beste het gesprek aangaan over inlevingsvermogen, ‘stel je voor dat jij…’. Probeer hierbij zo veel mogelijk open vragen te stellen en prik door de sociaal wenselijke antwoorden heen. Ontdek (samen) waar het gedrag vandaan komt, het zou zomaar kunnen dat jouw kind ook gepest is en zich daarom nu zo gedraagt.

Tijdens het gesprek met je kind is het van belang dat je kind merkt dat je hem wilt begrijpen, maar tevens het pestgedrag afkeurt. Probeer te ontdekken binnen welke setting zich het afspeelt en ga bijvoorbeeld praten met de andere betrokken personen. Laat aan je kind merken dat je het pesten serieus neemt en hem verantwoordelijk stelt. Zoek samen naar oplossingen, maar maak ook afspraken en stel regels op mét eventuele consequenties.

Meer weten over cyberpesten? Lees het hier.

Meer hierover