Hoofdafbeelding van Alles over cyberpesten

Alles over cyberpesten Alles over cyberpesten

Met de opkomst van internet en social media hebben pesters een nieuw en groot podium ontdekt. Online pesten, ook wel cyberpesten, is niet altijd gemakkelijk te herkennen én op te lossen. Het pesten kan 24-uur per dag doorgaan en de pester kan veel verschillende kanalen gebruiken. Bovendien voelt de pester zich veiliger door zijn anonimiteit en gaat daarom vaak verder dan in ‘real life’. Hoe ga je om met cyberpesten? En wat doe je als ouder wanneer je ontdekt dat jouw kind pest.

Over cyberpesten

Online pesten uit zich meestal op verschillende manieren, vier herkenbare vormen zijn:

 • Het kind online buitensluiten (uit een appgroep verwijderen)
 • Chanteren en pesten met beeldmateriaal of andere privé
 • Misbruik van privégegevens waardoor iemand zich voordoet als het gepeste kind
 • Dreigen en haten middels berichtjes, telefoontjes enz.

Pesten is een lastig onderwerp. Dat komt onder andere omdat de oplossing niet direct voor de hand ligt. Bovendien komt pesten overal voor, zeker in groepsverband. Het is vaak een manier voor kinderen om de grenzen binnen een groep te onderzoeken en posities te bepalen. Dat geldt ook voor cyberpesten.

5 vragen om in gesprek te gaan over cyberpesten

Om het gesprek aan te gaan over cyberpesten is het van belang om als ouder de juiste houding aan te nemen. Blijf rustig, luister en toon begrip, ook als je het handelen van je kind onbegrijpelijk vindt. Schaamte voorkomt namelijk dat kinderen geen hulp durven te vragen, bovendien vrezen ze vaak voor de paniek en sancties van ouders.

Onderstaande vragen kunnen een basis zijn voor een gesprek met je kind. Uiteraard is het belangrijk dat je vooral luistert naar je kind en probeert daarop in te spelen met zo veel mogelijk open vragen. En misschien kun je zelf ook iets vertellen over jouw ervaring met (online) pesten.

 • Wat vind je het leukste aan online zijn?
 • Wat vind je het minst leuk?
 • Waar denk je aan bij pesten?
 • Waar ben je bang voor online?
 • Wat zou je doen als je merkt dat iemand gepest wordt?

Afbeelding van verdrietig kind, pesten

Cyberpesten in de praktijk

Het zou kunnen dat je merkt dat je kind wordt gepest of zelf pest. Dit vergt zorgvuldige aandacht. Lees hier wat je het beste kunt doen als je kind zelf anderen pest.

Tips rondom cyberpesten

 • Toon interesse en kijk regelmatig mee, zo kom je gemakkelijker in gesprek
 • Laat merken dat ieder probleem bespreekbaar is, zonder boos te worden
 • Help met het bedenken en slim opslaan van wachtwoorden
 • Leer je kind secuur om te gaan met privacygegevens zoals adres, telefoonnummers, foto’s etc.
 • Kinderen vrezen vaak voor de paniek of woede van de ouder en durven daarom niet direct om hulp of advies te vragen, houd hier rekening mee
 • Pas op met openbare discussies op bijv. facebook onder de eigen naam van je kind. Dit maakt dat je gemakkelijker een doelwit bent voor pesters/hackers etc.
 • Leg uit wat strafbaar is, zoals het delen van beeldmateriaal van leeftijdsgenootjes
 • Pesters zijn uit op een reactie, blokkeer vervelende personen en negeer het
 • Verzamel bewijs van cyberpesten
 • Geef het goede voorbeeld, toon zelf ook respect voor anderen op social media
 • Het afnemen van (social)media en/of smartphone is geen oplossing

Meer hierover